Rättsskydd/Rättshjälp

De flesta privatpersoner har rättsskydd i sina hemförsäkringar. Under förutsättning att tvist föreligger har du rätt att använda dig av rättsskyddet i hemförsäkringen. Vissa undantag finns dock i respektive försäkring. Om du beviljas rättsskydd ersätter försäkringsbolaget dig för merparten av dina juridiska omkostnader. Även motpartens kostnader ersätts om du blir skyldig att betala dessa.

Självrisken för privatperson uppgår normalt till 20 procent av de totala kostnaderna. Maximalt ersättningsbelopp från rättsskyddsförsäkringen uppgår till mellan 100 000 kr till 150 000 kr beroende på vilket försäkringsbolag du har.

Även du som företagare har ofta rättsskydd i din företagsförsäkring. Självrisken är normalt något högre än för privatpersoner. Det maximala ersättningsbeloppet är ofta högre än vad som angivits ovan för privatpersoner.

Om du saknar hemförsäkring eller inte har möjlighet att utnyttja försäkringens rättsskyddsmoment kan du i vissa fall bli beviljad allmän rättshjälp av staten. Om du blir beviljad allmän rättshjälp så ersätts enbart dina egna kostnader, till skillnad mot om du beviljas rättsskydd av försäkringsbolaget. Vid rättsskydd täcks både dina egna och motpartens kostnader enligt de förutsättningar som angetts ovan.

Självklart hjälper vi Er med att ansöka om rättsskydd och rättshjälp!