Rättsområden

Norrlandsadvokaterna är verksam inom rättsområdena familjerätt, fastighetsrätt, brottmål, skadeståndsrätt, avtals- och köprätt, tvistelösning och förvaltningsrätt. Läs mer om respektive rättsområde i menyn till vänster.